Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Hết hạn

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Hạn nhận hồ sơ: 13-10-2019Ngày đăng: 13-09-2019

Vị trí Lễ tân - Hành chính - Huế/ Quảng Bình Hết hạn

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính - Huế/ Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-09-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Thư ký Tổng Giám Đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Thư ký Tổng Giám Đốc

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 06-06-2019