Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Thư ký Tổng Giám Đốc

Nghề nghiệp: Thư ký Tổng Giám Đốc

Hạn nhận hồ sơ: 30-04-2019Ngày đăng: 03-04-2019

Tuyển dụng vị trí Tài xế làm việc tại Quảng Bình

Nghề nghiệp: Tuyển dụng vị trí Tài xế làm việc tại Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-04-2019Ngày đăng: 03-04-2019

Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo

Hạn nhận hồ sơ: 21-03-2019Ngày đăng: 19-02-2019

Vị trí Lễ tân - Hành chính Chi nhánh TP. Đồng Hới - Quảng Bình Hết hạn

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính Chi nhánh TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 26-11-2018Ngày đăng: 19-10-2018