Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Trợ lý Tổng Giám đốc Mới

Nghề nghiệp: Trợ lý Tổng Giám đốc

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Giám đốc Hành chính nhân sự Mới

Nghề nghiệp: Giám đốc Hành chính nhân sự

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Vị trí Lễ tân - Hành chính làm việc tại Huế, Quảng Bình Mới

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính làm việc tại Huế, Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 26-06-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Thư ký Tổng Giám Đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Thư ký Tổng Giám Đốc

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 06-06-2019