Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Nhân sự tiền lương- Làm việc tại Huế Mới

Nghề nghiệp: Nhân viên Nhân sự tiền lương- Làm việc tại Huế

Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2019Ngày đăng: 17-08-2019

Trợ lý Tổng Giám đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Trợ lý Tổng Giám đốc

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Trưởng phòng Kinh Doanh

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Kinh Doanh

Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Giám đốc Phát triển dự án

Nghề nghiệp: Giám đốc Phát triển dự án

Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Giám đốc Hành chính nhân sự

Nghề nghiệp: Giám đốc Hành chính nhân sự

Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Vị trí Lễ tân - Hành chính làm việc tại Huế, Quảng Bình

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính làm việc tại Huế, Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thị trường Huế, Quảng Bình

Nghề nghiệp: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thị trường Huế, Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-08-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Thư ký Tổng Giám Đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Thư ký Tổng Giám Đốc

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 06-06-2019

Đất Xanh Bắc Miền Trung - VP Quảng Bình tuyển dụng nhanh nhiều vị trí kinh doanh, kế toán Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung - VP Quảng Bình tuyển dụng nhanh nhiều vị trí kinh doanh, kế toán

Hạn nhận hồ sơ: 19-02-2019Ngày đăng: 20-12-2018