Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng 100 Nhân viên Kinh doanh- Làm việc tại Quảng Bình Mới

Nghề nghiệp: Tuyển dụng 100 Nhân viên Kinh doanh- Làm việc tại Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-10-2019Ngày đăng: 08-10-2019

Kế toán tổng hợp- Làm việc tại Huế Mới

Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp- Làm việc tại Huế

Hạn nhận hồ sơ: 04-11-2019Ngày đăng: 05-10-2019

Chuyên viên Công nghệ thông tin- Làm việc tại Huế Mới

Nghề nghiệp: Chuyên viên Công nghệ thông tin- Làm việc tại Huế

Hạn nhận hồ sơ: 03-11-2019Ngày đăng: 04-10-2019

Chuyên viên Marketing Content- Làm việc tại Huế Mới

Nghề nghiệp: Chuyên viên Marketing Content- Làm việc tại Huế

Hạn nhận hồ sơ: 03-11-2019Ngày đăng: 04-10-2019

Chuyên viên Marketing- Làm việc tại Quảng Bình Hết hạn

Nghề nghiệp: Chuyên viên Marketing- Làm việc tại Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 10-10-2019Ngày đăng: 21-09-2019

Giám sát Kinh doanh- Làm việc tại Huế/ Quảng Bình

Nghề nghiệp: Giám sát Kinh doanh- Làm việc tại Huế/ Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-10-2019Ngày đăng: 14-09-2019

Giám đốc Kinh doanh- Làm việc tại Quảng Bình

Nghề nghiệp: Giám đốc Kinh doanh- Làm việc tại Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-10-2019Ngày đăng: 14-09-2019

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Hết hạn

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Hạn nhận hồ sơ: 13-10-2019Ngày đăng: 13-09-2019

Trưởng phòng Marketing- Làm việc tại Huế Hết hạn

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Marketing- Làm việc tại Huế

Hạn nhận hồ sơ: 03-10-2019Ngày đăng: 03-09-2019

Trưởng phòng Kinh Doanh- Huế/ Quảng Bình

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Kinh Doanh- Huế/ Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-10-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Vị trí Lễ tân - Hành chính - Huế/ Quảng Bình Hết hạn

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính - Huế/ Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 30-09-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Tuyển dụng 100 Nhân viên Kinh doanh- Làm việc tại Huế

Nghề nghiệp: Tuyển dụng 100 Nhân viên Kinh doanh- Làm việc tại Huế

Hạn nhận hồ sơ: 30-10-2019Ngày đăng: 07-06-2019