Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng nhanh Nhân viên Dịch vụ Khách hàng Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng nhanh Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Hạn nhận hồ sơ: 10-11-2018Ngày đăng: 03-11-2018

Vị trí Lễ tân - Hành chính Chi nhánh TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính Chi nhánh TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 26-11-2018Ngày đăng: 19-10-2018

Tuyển dụng nhanh Kiến trúc sư ngành Bất động sản

Nghề nghiệp: Tuyển dụng nhanh Kiến trúc sư ngành Bất động sản

Hạn nhận hồ sơ: 26-11-2018Ngày đăng: 19-10-2018

Tuyển dụng 100 nhân viên kinh doanh thị trường Huế, Quảng Bình

Nghề nghiệp: Tuyển dụng 100 nhân viên kinh doanh thị trường Huế, Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 26-11-2018Ngày đăng: 19-10-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng nhiều vị trí cho Quý IV năm 2018

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng nhiều vị trí cho Quý IV năm 2018

Hạn nhận hồ sơ: 26-11-2018Ngày đăng: 10-10-2018

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp lý Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp lý

Hạn nhận hồ sơ: 31-08-2018Ngày đăng: 10-08-2018

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Bất động sản không cần kinh nghiệm Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Bất động sản không cần kinh nghiệm

Hạn nhận hồ sơ: 31-08-2018Ngày đăng: 01-08-2018

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên PR & Digital Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng vị trí Chuyên viên PR & Digital Marketing

Hạn nhận hồ sơ: 30-07-2018Ngày đăng: 17-07-2018

Tuyển dụng Giám Đốc Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng Giám Đốc Marketing

Hạn nhận hồ sơ: 30-07-2018Ngày đăng: 17-07-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 100 Nhân viên kinh doanh Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 100 Nhân viên kinh doanh

Hạn nhận hồ sơ: 31-07-2018Ngày đăng: 05-07-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 20 Nhân viên kinh doanh Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 20 Nhân viên kinh doanh

Hạn nhận hồ sơ: 30-06-2018Ngày đăng: 03-06-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 01 Chuyên viên Khai thác dự án Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 01 Chuyên viên Khai thác dự án

Hạn nhận hồ sơ: 20-04-2018Ngày đăng: 16-04-2018