Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Phó phòng HCNS- Làm việc tại Quảng Bình Mới

Nghề nghiệp: Phó phòng HCNS- Làm việc tại Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 17-08-2019Ngày đăng: 18-07-2019

Nhân viên Pháp lý đầu tư dự án- Làm việc tại Quảng Bình

Nghề nghiệp: Nhân viên Pháp lý đầu tư dự án- Làm việc tại Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 29-07-2019Ngày đăng: 19-06-2019

Trợ lý Tổng Giám đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Trợ lý Tổng Giám đốc

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Trưởng phòng Kinh Doanh Hết hạn

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Kinh Doanh

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Giám đốc Phát triển dự án Hết hạn

Nghề nghiệp: Giám đốc Phát triển dự án

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Giám đốc Hành chính nhân sự Hết hạn

Nghề nghiệp: Giám đốc Hành chính nhân sự

Hạn nhận hồ sơ: 14-07-2019Ngày đăng: 14-06-2019

Kế toán tổng hợp Hết hạn

Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp

Hạn nhận hồ sơ: 07-07-2019Ngày đăng: 07-06-2019

CN Đất Xanh Quảng Bình - Tuyển dụng KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Nghề nghiệp: CN Đất Xanh Quảng Bình - Tuyển dụng KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Hạn nhận hồ sơ: 29-07-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Vị trí Lễ tân - Hành chính làm việc tại Huế, Quảng Bình

Nghề nghiệp: Vị trí Lễ tân - Hành chính làm việc tại Huế, Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 29-07-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thị trường Huế, Quảng Bình

Nghề nghiệp: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thị trường Huế, Quảng Bình

Hạn nhận hồ sơ: 29-07-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Thư ký Tổng Giám Đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Thư ký Tổng Giám Đốc

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 07-06-2019

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Hạn nhận hồ sơ: 15-06-2019Ngày đăng: 06-06-2019