Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng nhiều vị trí bộ phận Kinh doanh Mới

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng nhiều vị trí bộ phận Kinh doanh

Hạn nhận hồ sơ: 15-03-2018Ngày đăng: 22-02-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng chuyên viên Khai thác - Đầu tư

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng chuyên viên Khai thác - Đầu tư

Hạn nhận hồ sơ: 28-02-2018Ngày đăng: 06-02-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung cần tuyển gấp nhân viên kế toán

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung cần tuyển gấp nhân viên kế toán

Hạn nhận hồ sơ: 28-02-2018Ngày đăng: 18-01-2018

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh bất động sản

Hạn nhận hồ sơ: 25-02-2018Ngày đăng: 18-01-2018

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản với số lượng lớn Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản với số lượng lớn

Hạn nhận hồ sơ: 15-12-2017Ngày đăng: 03-11-2017

Tuyển dụng toàn hệ thống Đất Xanh Bắc Miền Trung Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng toàn hệ thống Đất Xanh Bắc Miền Trung

Hạn nhận hồ sơ: 26-10-2017Ngày đăng: 06-10-2017