Menu
Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 20 Nhân viên kinh doanh

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 20 Nhân viên kinh doanh

Hạn nhận hồ sơ: 30-06-2018Ngày đăng: 03-06-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 01 Chuyên viên Khai thác dự án Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 01 Chuyên viên Khai thác dự án

Hạn nhận hồ sơ: 20-04-2018Ngày đăng: 16-04-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 01 Kiến trúc sư Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng 01 Kiến trúc sư

Hạn nhận hồ sơ: 20-04-2018Ngày đăng: 16-04-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng nhiều vị trí bộ phận Kinh doanh Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng nhiều vị trí bộ phận Kinh doanh

Hạn nhận hồ sơ: 15-03-2018Ngày đăng: 22-02-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng chuyên viên Khai thác - Đầu tư Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung tuyển dụng chuyên viên Khai thác - Đầu tư

Hạn nhận hồ sơ: 28-02-2018Ngày đăng: 06-02-2018

Đất Xanh Bắc Miền Trung cần tuyển gấp nhân viên kế toán Hết hạn

Nghề nghiệp: Đất Xanh Bắc Miền Trung cần tuyển gấp nhân viên kế toán

Hạn nhận hồ sơ: 28-02-2018Ngày đăng: 18-01-2018

Nhân viên kinh doanh bất động sản Hết hạn

Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh bất động sản

Hạn nhận hồ sơ: 25-02-2018Ngày đăng: 18-01-2018

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản với số lượng lớn Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản với số lượng lớn

Hạn nhận hồ sơ: 15-12-2017Ngày đăng: 03-11-2017

Tuyển dụng toàn hệ thống Đất Xanh Bắc Miền Trung Hết hạn

Nghề nghiệp: Tuyển dụng toàn hệ thống Đất Xanh Bắc Miền Trung

Hạn nhận hồ sơ: 26-10-2017Ngày đăng: 06-10-2017