Menu

Liên hệ với chúng tôi

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH BẮC MIỀN TRUNG
  • Lô A3 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, Tp. Huế
  • 02343 998 999
  • 0964 551 888
    0931 992 123
  • lienhe.dxbmt@datxanh.com.vn
Bạn đã gửi thông tin thành công!
Thông tin gửi không hoàn thành! Vui lòng thử lại!