Menu

Block C5 - Hue Green City

Số lô:
12
Diện tích:
100 - 166 m2
Giá:
1,4 tỷ - 2,5 tỷ
Hướng:
Tây, Bắc
Loại hình:
Đất nền
Mã:
C5
STT MÃ LÔ MẶT TIỀN DIỆN TÍCH HƯỚNG
1 C132 8.5m 166 m2 Tây
2 C135 5.0m 105 m2 Tây
3 C138 8.5m 166 m2 Tây
4 C141 5.0m 105 m2 Bắc
5 C142 5.0m 105 m2 Bắc
6 C143 5.0m 105 m2 Bắc
7 C144 5.0m 105 m2 Bắc
8 C145 5.0m 105 m2 Bắc
9 C146 5.0m 105 m2 Bắc
10 C147 5.0m 105 m2 Bắc
11 C148 5.0m 105 m2 Bắc
12 C149 5.0m 105 m2 Bắc