Menu

Block D5 - Hue Green City

Số lô:
13
Diện tích:
100 - 105 m2
Giá:
1,6 tỷ - 1,7 tỷ
Hướng:
Bắc, Nam
Loại hình:
Đất nền
Mã:
D5
STT MÃ LÔ MẶT TIỀN DIỆN TÍCH HƯỚNG
1 D224 5.0m 105 m2 Nam
2 D225 5.0m 105 m2 Nam
3 D226 5.0m 105 m2 Nam
4 D227 5.0m 100.5 m2 Nam
5 D253 5.0m 100.5 m2 Nam
6 D254 5.0m 105 m2 Nam
7 D255 5.0m 105 m2 Nam
8 D256 5.0m 105 m2 Nam
9 D257 5.0m 105 m2 Nam
10 D258 5.0m 105 m2 Nam
11 D259 5.0m 105 m2 Nam
12 D261 5.0m 105 m2 Nam
13 D253 5.0m 105 m2 Nam