Menu

Block C7 - Hue Green City

Số lô:
11
Diện tích:
105 m2
Giá:
1,5 tỷ - 1,6 tỷ
Hướng:
Nam
Loại hình:
Đất nền
Mã:
C7
STT MÃ LÔ MẶT TIỀN DIỆN TÍCH HƯỚNG
1 C53 5.0m 105 m2 Nam
1 C54 5.0m 105 m2 Nam
1 C55 5.0m 105 m2 Nam
1 C56 5.0m 105 m2 Nam
1 C57 5.0m 105 m2 Nam
1 C58 5.0m 105 m2 Nam
1 C59 5.0m 105 m2 Nam
1 C60 5.0m 105 m2 Nam
1 C61 5.0m 105 m2 Nam
1 C62 5.0m 105 m2 Nam
1 C63 5.0m 105 m2 Nam